Ταυτοποίηση Viva Number

 1. Τι είναι η «Ταυτοποίηση Στοιχείων»
  Επειδή οποιοσδήποτε μπορεί να αποκτήσει νούμερο από το Viva ανώνυμα, προκειμένου να πιστοποιηθεί ότι αυτός είναι ο νόμιμος κάτοχος / συνδρομητής του αριθμού, θα πρέπει να μας γνωστοποιήσει τα στοιχεία του και να μας προσκομίσει και τα απαραίτητα δικαιολογητικά (π.χ. αστυνομική ταυτότητα). Το Viva αφού ταυτοποιήσει ότι τα στοιχεία που έχει δηλώσει ο καταναλωτής στην Αίτηση Ταυτοποίησης συμφωνούν με αυτά της ταυτότητάς του, τότε εκδίδει ηλεκτρονικά τη «Βεβαίωση Κατόχου Τηλεφωνικού Αριθμού» η οποία είναι διαθέσιμη από την προσωπική σελίδα διαχείρισης του αριθμού στο Viva.gr. Η διαδικασία Ταυτοποίησης Στοιχείων γίνεται χωριστά για κάθε ένα αριθμό.

  Σημείωση: Για την απόκτηση και χρήση κάποιου αριθμού από το Viva δεν είναι απαραίτητο να έχετε κάνει Ταυτοποίηση Στοιχείων.

 2. Πόσα είδη ταυτοποίησης υπάρχουν;
  Υπάρχει η ατομική ταυτοποίηση και η εταιρική ταυτοποίηση. Ανάλογα με το είδος της ταυτοποίησης απαιτούνται διαφορετικά πιστοποιητικά, τα οποία αναφέρονται παρακάτω.

 3. Πόσο κοστίζει η Ταυτοποίηση;
  Η Ταυτοποίηση Στοιχείων γίνεται ανα Viva Number και είναι δωρεάν και για τα δύο είδη ταυτοποίησης (για ατομική και εταιρική).

 4. Γιατί να κάνω Ταυτοποίηση ;
  Ταυτοποιώντας το Viva Number σας, πέραν της λήψης "Βεβαίωσης Κατόχου Τηλεφωνικού Αριθμού" αποκτάτε πρόσβαση σε επιπλέον επιλογές και δυνατότητες που για λόγους ασφαλείας δεν διατίθενται σε ανώνυμους χρήστες.


  ΧΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

   ΧΩΡΙΣ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΑΠΛΗ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΕΤΑΙΡΙΚΗ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ
  Ταυτόχρονες Εξερχόμενες κλήσεις1310
  Ταυτόχρονες Εισερχόμενες κλήσεις1310

  Εξερχόμενες κλήσεις στο εξωτερικό ανα μέρα

  5 x 30 λεπτά (μέσω υπηρεσίας Viva! VoIP)

  OXI (μέσω υπηρεσιών Web Voice, Click2Call, FollowMe)

  ΑπεριόριστεςΑπεριόριστες
  • Custom callerID στο VoIP 
  ΟΧΙΝΑΙΝΑΙ
  • Εξαργύρωση Viva Points σε ευρώ 
  ΟΧΙΟΧΙΝΑΙ
  Πολλαπλές πιστωτικές κάρτες1 το μήνα2 το μήνα3 το μήνα
  Αποστολή ΦαξΜόνο σε προορισμούς εντός ΕλλάδοςΧωρίς ΠεριορισμόΧωρίς Περιορισμό
  Επίσης, η ταυτοποίηση του Viva Number σας είναι απαραίτητη και για:

  • Προσθήκη του αριθμού σας σε τηλεφωνικούς καταλόγους
  • Μεταφορά του Viva Number σας σε άλλο δίκτυο με την διαδικασία της φορητότητας

 5. Ποιά στοιχεία ή πρόσθετα έγγραφα πρέπει να προσκομίσω προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία Ταυοποίησης των στοιχείων μου;

  Για Ιδιώτες
  Η ταυτοποίηση στοιχείων ως απλός ιδιώτης απαιτεί την αποστολή αντιγράφου του Α.Δ.Τ. (αν έχετε συμπληρώσει ως πιστοποιητικό την Αστυνομική σας Ταυτότητα) ή του Διαβατηρίου (αν έχετε συμπληρώσει ως πιστοποιητικό το Διαβατήριό σας).

  Για επιχειρήσεις
  Η ταυτοποίηση στοιχείων ως επιχείρηση απαιτεί να προσκομίσετε τα ακόλουθα νομιμοποιητικά έγγραφα (ανάλογα με τη νομική μορφή της εταιρίας σας), συνοδευόμενα από την ταυτότητα (ή διαβατήριο) του νόμιμου εκπροσώπου.

  Νομική μορφήΑπαιτούμενα Νομιμοποιητικά Έγγραφα
  Α.Ε. ΦΕΚ εκπροσώπησης
  Ε.Π.Ε ΦΕΚ εκπροσώπησης
  Ο.Ε ή Ε.Ε Καταστατικό ή τροποποίηση αυτού, από όπου θα προκύπτει
  η τρέχουσα νόμιμη εκπροσώπησης της εταιρίας
  Ατομική Επιχείρηση Έναρξη επιχείρησης στην εφορία
  &
  Υπεύθυνη Δήλωση ότι η ατομική επιχείρηση είναι στο όνομά του και την εκπροσωπεί (με σφραγίδα της επιχείρησης)
  ΙΚΕ (Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία)

  Καταστατικό θεωρημένο από ΓΕΜΗ ή βεβαίωση ΓΕΜΗ περί τροποποιήσεων αυτού από όπου θα προκύπτει ο Διαχειριστής της εταιρείας.

  Κοινοπραξία Συμφωνητικό σύστασης της Κοινοπραξίας (Καταστατικό) ή τροποποίηση αυτού, από όπου θα προκύπτει η τρέχουσα νόμιμη εκπροσώπησης της Κοινοπραξίας
  Σύλλογοι Συμφωνητικό σύστασης του Συλλόγου (Καταστατικό) ή τροποποίηση αυτού, από όπου θα προκύπτει η τρέχουσα νόμιμη εκπροσώπησης του Συλλόγου
  Περιπτώσεις εταιριών στο εξωτερικό Νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και εκπροσώπησης του αλλοδαπού νομικού προσώπου, μεταφρασμένα στα ελληνικά από έλληνα δικηγόρο ή Υπουργείο Εξωτερικών Ελλάδας ή Πρεσβεία Ελλάδας

 6. Σημείωση: Στην περίπτωση Εταιρικής Ταυτοποίησης , η VIVA κατά την κρίση της δύναται να αιτείται πρόσθετα στοιχεία για την πιστοποίηση και επαλήθευση των δηλωθέντων στοιχείων ιδιαιτέρως δε εάν τα προσκομισθέντα νομιμοποιητικά έγγραφα της Επιχείρησης δεν είναι πρόσφατα (έκδοσης εντός του τελευταίου τριμήνου).

 7. Εάν μεταφέρω στο Viva ένα αριθμό από άλλο πάροχο με φορητότητα , πρέπει για αυτό τον αριθμό να κάνω Ταυτοποίηση Στοιχείων ;
  Όχι. Σε αυτή την περίπτωση τα στοιχεία σας ταυτοποιούνται αυτόματα με βάση τα στοιχεία που δηλώσατε στην Αίτηση Φορητότητας. Μόνη εξαίρεση αποτελούν αριθμοί της μορφής 806,812,825, για τους οποίους αμέσω μετά την ολοκλήρωση της φορητότητας θα πρέπει να υποβάλλετε αίτηση εταιρικής  Ταυτοποίησης, συμπληρώνοντας απαραίτητα τον Αριθμό Μητρώου από την ΕΕΤΤ. 
   
 8. Είναι υποχρεωτικό να κάνω Ταυτοποίηση Στοιχείων για να αποκτήσω και να χρησιμοποιήσω ένα Viva Number;
  Όχι. Μπορείτε να αποκτήστε και να χρησιμοποιήσετε ένα αριθμό από το Viva, ακόμη και χωρίς να έχετε ακολουθήσει τη διαδικασία Ταυτοποίησης Στοιχείων. Μόνη εξαίρεση αποτελούν οι αριθμοί των σειρών 806,812,825, οι οποίοι χρησιμοποιούνται μόνο για παροχή υπηρεσιών πολυμεσικής πληροφόρησης (βάσει κανονισμού της ΕΕΤΤ). Σε αυτή την περίπτωση είναι υποχρεωτικό αμέσως μετά την αγορά αριθμών αυτών των σειρών να υποβάλλετε αίτηση εταιρικής ταυτοποίησης. Η υποβολή αίτησης παρέχεται εντελώς δωρεάν και για τους αριθμούς αυτών των σειρών.
   
 9. Για πόσο διάστημα ισχύει η βεβαίωση κατόχου Τηλεφωνικού Αριθμού;
  Iσχύει για όσο διάστημα υπάρχει ενεργό πακέτο χρήσης του αριθμού σας. (Η ημερομηνία ισχύος της βεβαίωσης ανανεώνεται αυτόματα κάθε φορά που ανανεώνεται και το πακέτο χρήσης του αριθμού σας.)

 10. Πως κάνω Ταυτοποίηση του αριθμού μου;
  Από την σελίδα διαχείρισης του αριθμού σας (My Numbers -> Επιλογή Αριθμού) επιλέγετε την καρτέλα "Στοιχεία πακέτου" και στην συνέχεια το link "Ταυτοποίηση Στοιχείων" στο κάτω μέρος της σελίδας.

 11. Πόσο χρόνο χρειάζεται για να ολοκληρωθεί η διαδικασία ταυτοποίησης των στοιχείων μου;
  Μια (1) έως δύο (2) εργάσιμες ημέρες από τη στιγμή που μας υποβάλετε την υπογεγραμμένη αίτηση και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται.

   
 12. Υπάρχουν υπηρεσίες για την χρήση των οποίων δεν προαπαιτείται Viva Number, όμως για την απεριόριστη χρήση αυτών των υπηρεσιών απαιτείται ταυτοποίηση αριθμού . Τι μπορώ να κάνω σε αυτή την περίπτωση;
  Αυτό όντως ισχύει στις περιπτώσεις των υπηρεσιών Viva WebVoice (για κλήσεις στο εξωτερικό) και Viva SMS (για καθορισμό custom sender ID ή αποστολή Mass SMS). Εάν σας ενδιαφέρει αποκλειστικά η χρήση των υπηρεσιών αυτών και όχι των υπηρεσιών των Viva Numbers, τότε: μπορείτε να αποκτήσετε Viva Number δωρεάν για ένα μήνα και μετά να προχωρήσετε στην ταυτοποίησή του. Ακόμη κι αν δεν ανανεώσετε τον αριθμό μετά τη λήξη του μήνα, η ταυτοποίηση θα συνεχίσει να ισχύει για διάστημα 6 μηνών.
  Για να πάρετε και να ταυτοποιήσετε ένα τέτοιο αριθμό ακολουθήστε τα εξής βήματα:

           i) Κάνετε είσοδο στο viva με το email εγγραφής σας και τον κωδικό πρόσβασης.
           ii) Για να πάρετε Viva Number δωρεάν για 1 μήνα, πατήστε εδώ και ακολουθήστε τις οδηγίες
           iii) Μόλις αποκτήσετε το νούμερο πατήστε στο «My Numbers» και μετά πατήστε πάνω στον αριθμό που πήρατε.
           iv) Μόλις ανοίξουν οι ρυθμίσεις του Viva Number πατήστε στην καρτέλα «Στοιχεία Πακέτου». Στη συνέχεια πατήστε στο link «Ταυτοποίηση στοιχείων»
           v) Συμπληρώστε την φόρμα ταυτοποίησης και μόλις πατήσετε «Υποβολή» θα μπορέσετε να την κατεβάσετε σε μορφή PDF έτσι ώστε να την εκτυπώσετε και να την υπογράψετε.
          vi) Τέλος στείλετε την υπογεγραμμένη αίτηση, μαζί  με τα  απαραίτητα δικαιολογητικά στο fax 2117707000 ή στο email   support@viva.gr.


What's Hot?
Viva Mobile Refill
Viva Wallet app - Ανανέωση χρόνου ομιλίας τώρα από το κινητό σου!
Εγγραφή στο Newsletter
Θες να μαθαίνεις νέα και προσφορές για τα καλύτερα events;
Μπες στην παρέα μας!
Alert