Φορητότητα Αριθμών

 1. Τί είναι η φορητότητα αριθμών;
 2. Είναι η δυνατότητα που έχει ο κάθε συνδρομητής να διατηρεί τον τηλεφωνικό αριθμό του όταν αλλάζει τηλεπικοινωνιακό πάροχο,   όταν δηλαδή μεταβαίνει από έναν πάροχο (πάροχο-δότη) σε άλλον πάροχο (πάροχο-δέκτη). Η παροχή της φορητότητας αριθμών αποτελεί υποχρέωση των παρόχων. 3. Τί σημαίνει «πάροχος-δότης» και τί «πάροχος δέκτης»;
 4. Ο «πάροχος-δότης» είναι ο πάροχος από τον οποίο φεύγει ο συνδρομητής και ο «πάροχος-δέκτης» είναι ο νέος πάροχος, στον οποίο επιλέγει ο συνδρομητής να  μεταφέρει τον αριθμό του. 5. Για ποιες κατηγορίες αριθμών  ισχύει σήμερα  η υποχρέωση φορητότητας ;
 6.    o Γεωγραφικοί Αριθμοί ( πχ  21Χ ΧΧΧΧΧΧΧ Αθήνας, 231ΧΧΧΧΧΧ Θεσσαλονίκης κοκ )
     o Αριθμοί Κινητής Τηλεφωνίας
     o Αριθμοί ατελούς χρέωσης (σειρά 800)
     o Αριθμοί μεριζόμενου κόστους (σειρά 801)
     o Αριθμοί για κλήσεις μέσω κάρτας (σειρά 807) 
     o Αριθμοί πρόσθετης χρέωσης (σειρά 90).
     o Εταιρικοί αριθμοί και αριθμοί πρόσβασης σε VPN ( σειρά 50) 7. Ποιός μπορεί να αιτηθεί τη φορητότητα αριθμού;
 8. Οποιοσδήποτε συνδρομητής έχει  στην κατοχή του κάποιο τηλεφωνικό νούμερο από τις κατηγορίες αριθμών που αναφέρθηκαν στην αμέσως προηγούμενη ερώτηση και  υπό την προϋπόθεση ότι δε βρίσκεται σε κατάσταση οριστικής διακοπής.
  Εφόσον ο συνδρομητής υποβάλει ορθά  την αίτηση  της φορητότητας στον πάροχο προς τον οποίο θέλει να μεταφέρει το νούμερό του (πάροχο -δέκτη)  και τα στοιχεία της αίτησης  συμφωνούν  με τα στοιχεία που   έχει στην κατοχή του ο  προηγούμενος πάροχός του (πάροχος- δότης)  τότε  ο πάροχος δότης υποχρεούται να  διευκολύνει/αποδεχθεί τη φορητότητα του αριθμού.


 9. Πότε μπορώ να υποβάλω αίτημα φορητότητας;
 10. Αίτημα φορητότητας μπορείτε να υποβάλετε οποτεδήποτε το επιθυμείτε.


 11. Πώς μπορώ να αιτηθώ τη φορητότητα του αριθμού μου;
 12. Ο συνδρομητής που επιθυμεί να μεταφέρει τον αριθμό του θα πρέπει να απευθυνθεί στον πάροχο του δικτύου που θέλει να μεταφερθεί (πάροχο-δέκτη) και να υποβάλει αίτηση φορητότητας του αριθμού του από τον υφιστάμενο πάροχό του (πάροχο δότη) . Η αίτηση αυτή αποτελεί ταυτόχρονα και αίτηση για τη διακοπή των υπηρεσιών του από τον υφιστάμενο πάροχό του (πάροχο-δότη). Ο πάροχος- δέκτης αναλαμβάνει να προωθήσει την αίτηση, να ενημερώσει τον πάροχο-δότη για τη φορητότητα του αριθμού και τη διακοπή της σύνδεσης και να διεκπεραιώσει όλες τις διαδικασίες και την απαιτούμενη επικοινωνία με τον πάροχο-δότη για τη μεταφορά του αριθμού. Ο πάροχος-δότης, με τη λήψη της αίτησης, προβαίνει σε έλεγχο συμφωνίας των στοιχείων του αιτούντος με τα στοιχεία που διαθέτει για τον κάτοχο της σύνδεσης. Σε περίπτωση ασυμφωνίας η αίτηση απορρίπτεται.


 13. Ποιό είναι το κόστος  για να μεταφέρω με φορητότητα  τον αριθμό μου;
 14. Όταν κάνετε φορητότητα από ένα δίκτυο σε ένα άλλο, ο υφιστάμενος πάροχός σας (πάροχος- δότης)  υποχρεούται να  μην σας χρεώνει για τη φορητότητας του αριθμού σας. Το Viva παρέχει  τη διευκόλυνση φορητότητας  αριθμού  σας σε άλλο δίκτυο  ΔΩΡΕΑΝ για τον καταναλωτή.  Ο πάροχος προς τον οποίο μεταφέρετε τον αριθμό σας (πάροχος -δέκτης), σύμφωνα με την εμπορική του πολιτική  δύναται να εφαρμόσει χρέωση για τη φορητότητα του αριθμού σας και την ενεργοποίηση της νέας σύνδεσης.


 15. Μπορεί ένας πάροχος να αρνηθεί τη φορητότητα και υπό ποιες προϋποθέσεις;
 16. Οι αιτήσεις για φορητότητα αριθμών επιτρέπεται να απορρίπτονται από τον πάροχο-δότη  μόνο σε  συγκεκριμένες περιπτώσεις όπως ορίζει ο Κανονισμός Φορητότητας ( δείτε σχετική απόφαση ΕΕΤΤ  εδώ ) Οι πιο συνήθεις λόγοι απόρριψης είναι :

  α) Εάν η αίτηση φορητότητας είναι ελλιπής  (συγκεκριμένα όταν ο Α.Φ.Μ. ή εάν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο που δεν είναι κάτοχος Α.Φ.Μ., ο Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου διαφέρουν από τα αντίστοιχα στοιχεία που έχει στην κατοχή του
  β) όταν ο μεταφερόμενος αριθμός δεν είναι ενεργός στον Πάροχο Δότη

  Επίσης, υπάρχουν και κάποιες πιο σπάνιες περιπτώσεις απόρριψης που αφορούν σε ειδικές περιπτώσεις φορητότητας αριθμών (πχ μεταφορά ομάδων αριθμών κεφαλικών αριθμών κλπ).


 17. Μπορώ να μεταφέρω το Viva Number μου σε άλλο πάροχο ;
 18. Για να μπορέσετε να μεταφέρετε το Viva Number σας σε άλλο πάροχο θα πρέπει να ακολουθήσετε αρχικά τη διαδικασία ταυτοποίησης αριθμού δείτε εδώ περισσότερες πληροφορίες για τη διαδικασία ταυτοποίησης  . (Σε περίπτωση που ο αριθμός σας προέρχεται από φορητότητα δε θα χρειαστεί ταυτοποίηση , καθώς ο αριθμός θεωρείται ήδη ταυτοποιημένος ). Το Viva Numbers σας είναι Voip αριθμός και δε συνοδεύεται από αριθμό βρόχου , ο οποίος θα σας ζητηθεί σε περίπτωση αιτήματος σε παρόχους σταθερής τηλεφωνίας .
  Θα πρέπει να αιτηθείτε την ενεργοποίηση μιας νέας γραμμής και μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης να πραγματοποιήσετε τη φορητότητα του Viva Number σας στο νέο σας πάροχο.
  Με την ολοκλήρωση της φορητότητας θα πρέπει ο πάροχος σας να αντιστοιχίσει τον αριθμό σας με τη νέα γραμμή.

What's Hot?
Viva Mobile Refill
Viva Wallet app - Ανανέωση χρόνου ομιλίας τώρα από το κινητό σου!
Εγγραφή στο Newsletter
Θες να μαθαίνεις νέα και προσφορές για τα καλύτερα events;
Μπες στην παρέα μας!
Alert