Ποια είναι η ποιότητα του ήχου στις κλήσεις μέσω Internet και από τι εξαρτάται;
Η συνεχής βελτίωση στην τεχνολογία των Η/Υ και των δικτύων έχουν εξασφαλίσει στη VoIP τηλεφωνία δηλαδή στις κλήσεις μέσω Internet, ποιότητα στον ήχο παραπλήσια αν όχι καλύτερη από αυτή των συμβατικών (PSTN) τηλεφωνικών κλήσεων.

Επειδή η VoIP τηλεφωνία χρησιμοποιεί την διασύνδεσή μας στο διαδίκτυο για την μεταφορά δεδομένων φωνής, έχει άμεση εξάρτηση από την ταχύτητα και την ποιότητα της σύνδεσής μας.

Αν και θεωρητικά και με τη χρήση των κατάλληλων codecs μπορεί να λειτουργήσει και με dial-up συνδέσεις, προτείνεται η χρήση broadband συνδέσεων 512Kbps ή ταχύτερη για τη καλύτερη δυνατή ποιότητα. 
What's Hot?
Viva Mobile Refill
Viva Wallet app - Ανανέωση χρόνου ομιλίας τώρα από το κινητό σου!
Alert