Τι είναι οι Codecs και πόσοι τύποι υπάρχουν;

Τα "codecs" είναι ψηφιακοί αποκωδικοποιητές που παίρνουν το αναλογικό ηχητικό σήμα και το μετατρέπουν σε ψηφιακό. Υπάρχουν πολλών ειδών codecs για κωδικοποιήση και αποκωδικοποίηση εικόνας, ήχου, fax και κειμένου. Ειδικά για την κωδικοποίηση του ήχου στις VoIP τεχνολογίες, χρησιμοπoιούνται διάφοροι codecs ανάλογα με τις ανάγκες και το διαθέσιμο bandwidth (ταχύτητα σύνδεσης στο Internet).

Ας δούμε ενδεικτικά τα πιο διαδεδομένα VoIP codecs και τα σημαντικότερα στοιχεία τους:

Codec Bandwidth/kbps Σχόλια
G.711 64 Απόλυτη ποιότητα ήχου. Ελάχιστες απαιτήσεις υπολογιστικής ισχύος για την αποκωδικοποίηση. Για full duplex ομιλία απαιτεί τουλάχιστον 128 kbps.
G.722 48/56/64 Μεταβλητή συμπίεση και διατήρηση bandwidth σε περιπτώσεις φόρτου δικτύου.
G.723.1 5.3/6.3 Υψηλή συμπίεση με υψηλή ποιότητα ήχου. Χρήση ακόμα και με dial-up. Απαιτεί πολύ επεξεργαστική ισχύ.
G.726 16/24/32/40 Βελτιωμένη έκδοση των G.721 και G.723 (διαφορετικό από G.723.1)
G.729 8Ιδανική χρήση διαθέσιμου bandwidth. Επιτρέπει λάθη στα πακέτα. Χρειάζεται άδεια χρήσης.
GSM 13 Υψηλή συμπίεση. Δωρέαν και διαθέσιμο σε πολλές hardware και software VoIP πλατφόρμες.
iLBC15Ανταποκρίνεται καλά σε περιπτώσεις packet loss. Δωρεάν.
Speex2.15 / 44Περιορίζει την χρήση του διαθέσιμου bandwidth μεταβάλοντας το bit rate.
 
What's Hot?
Viva Mobile Refill
Viva Wallet app - Ανανέωση χρόνου ομιλίας τώρα από το κινητό σου!
Alert