Πώς λειτουργεί η VoIP τηλεφωνία;

Με τη VoIP τηλεφωνία, η φωνή μας μετατρέπεται σε πακέτα δεδομένων και μεταδίδεται μέσω του δημόσιου δικτύου Internet ή μέσα σε ένα εσωτερικό δίκτυο υπολογιστών.

Η τηλεφωνία μέσω Internet λοιπόν αφορά υπηρεσίες επικοινωνίας - μετάδοση φωνής, fax, και/ή εφαρμογές μηνυμάτων (messaging services) - που μεταφέρονται μέσω Internet και όχι μέσω του κλασσικού τηλεφωνικού δικτύου (POTS).

Τα βασικά στοιχεία που αποτελούν την διαδικασία είναι η μετατροπή του αναλογικού σήματος φωνής σε ψηφιακή μορφή και η αποκωδικοποίηση/μετατροπή του σε πακέτα IP για μετάδοση μέσω Internet, η διαδικασία αυτή αναστρέφεται στο άκρο που λαμβάνει την κλήση.

Τα πακέτα αυτά δεδομένων μετατρέπονται σε κανονικό τηλεφωνικό σήμα προτού τερματίσουν στο άλλο τηλεφωνικό άκρο (σταθερό,κινητό ή VoIP τηλεφωνική συσκευή).
 
What's Hot?
Viva Mobile Refill
Viva Wallet app - Ανανέωση χρόνου ομιλίας τώρα από το κινητό σου!
Alert