Αιτήσεις και αποκρίσεις SIP

Το SIP χρησιμοποιεί αιτήσεις και αποκρίσεις για να πραγματοποιήσει μια τηλεφωνική κλήση:

Αιτήσεις:

ΙNVITE -> Πραγματοποιεί μία κλήση

ACK -> Επιβεβαιώνει μία αίτηση INVITE (πρόσκλησης)

BYE -> Τερματίζει μία κλήση

CANCEL -> Ακυρώνει την πραγματοποίηση μίας κλήσης

REGISTER -> Διαβιβάζει τη θέση του χρήστη (όνομα κεντρικού υπολογιστή, IP)

OPTIONS -> Διαβιβάζει πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες των τηλεφώνων SIP που συμμετέχουν στην κλήση

Αποκρίσεις:

1xx -> πληροφοριακές αποκρίσεις, όπως η 180 που σημαίνει κουδούνισμα

2xx -> αποκρίσεις επιτυχίας

3xx -> αποκρίσεις επανακατεύθυνσης

4xx -> αποτυχίες αίτησης

5xx -> σφάλματα διακομιστή

6xx -> καθολικές αποτυχίες
 
What's Hot?
Viva Mobile Refill
Viva Wallet app - Ανανέωση χρόνου ομιλίας τώρα από το κινητό σου!
Alert