Πώς λειτουργεί ένα VoIP τηλεφωνικό κέντρο;
Ένα VoIP τηλεφωνικό κέντρο αποτελείται από κάποια VoIP / SIP τηλέφωνα, ένα διακομιστή IP PBX, και προαιρετικά μία πύλη Voip (Gateway). O διακομιστής IP PBX λειτουργεί ακριβώς όπως ένας διακομιστής μεσολάβησης (router).

Όλοι «πελάτες» SIP (εικονικά τηλέφωνα, Voip συσκευές) καταχωρούνται στο διακομιστή ΙP.

Όταν θέλουν να πραγματοποιήσουν μία κλήση, ζητούν από το διακομιστή να δημιουργήσει τη σύνδεση.

Το ΙP PBX διαθέτει κατάλογο με όλες τις SIP διευθύνσεις των τηλεφώνων/χρηστών και είναι σε θέση να συνδέσει μια εσωτερική κλήση ή να δρομολογήσει μία κλήση εκτός του δικτύου με την χρήση ενός Voip gateway ή μέσω ενός παρόχου Voip υπηρεσιών. 
What's Hot?
Viva Mobile Refill
Viva Wallet app - Ανανέωση χρόνου ομιλίας τώρα από το κινητό σου!
Alert