Ένταξη στο Μητρώο του άρθρου 11

Τι είναι το Μητρώο του άρθρου 11;

Σύμφωνα με το Άρθρο 11 του Ν. 3471/2006, καμία επικοινωνία με σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης προϊόντων ή υπηρεσιών δεν είναι επιτρεπτή, χωρίς τη ρητή, πρότερη συγκατάθεση του συνδρομητή.

Στο πλαίσιο αυτό, κάθε πάροχος υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών υποχρεούται να διατηρεί ένα Μητρώο με τους συνδρομητές του οι οποίοι δεν επιθυμούν να λαμβάνουν τέτοιου είδους επικοινωνίες. Επισημαίνεται ότι ο ειδικός κατάλογος περιλαμβάνει μόνο τηλεφωνικούς αριθμούς (και όχι τα προσωπικά στοιχεία των κατόχων του), ενώ είναι προσβάσιμος από κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο που σχετίζεται με τις ανωτέρω εμπορικές δραστηριότητες. Οι δηλώσεις (εγγραφής/διαγραφής) των συνδρομητών καταχωρίζονται χωρίς χρέωση.

 Πληροφορίες για συνδρομητές

Οι συνδρομητές που επιθυμούν να καταχωρήσουν μία ή περισσότερες ενεργές τηλεφωνικές τους συνδέσεις στο Μητρώο της Viva Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες, μπορούν να υποβάλλουν αίτημα, συμπληρώνοντας και αποστέλλοντας τη σχετική αίτηση που θα βρείτε εδώ στο fax 2117707000 ή στο email support@viva.gr.
Οι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο συνδρομητές δύνανται, επιπλέον, ανά πάσα στιγμή να διαγραφούν από αυτόν, ακολουθώντας την ανωτέρω διαδικασία και συμπληρώνοντας την αίτηση που βρίσκεται εδώ.


Πληροφορίες για Τρίτους / Ενδιαφερόμενους

Πριν από τη διενέργεια οποιασδήποτε διαφημιστικής προβολής, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να αναζητούν και να συμβουλεύονται το Μητρώο, που παρέχεται σύμφωνα με την εκάστοτε τιμολογιακή πολιτική της Viva Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες.

Η πρόσβαση στο Μητρώο έχει μέγιστη χρονική διάρκεια ισχύος τριάντα (30) ημέρες και για τη χορήγησή του οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να αποστείλουν συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη τη σχετική αίτηση από εδώ, αλλά και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που αναγράφονται σε αυτήν, στο email: support@viva.gr

What's Hot?
Viva Mobile Refill
Viva Wallet app - Ανανέωση χρόνου ομιλίας τώρα από το κινητό σου!
Εγγραφή στο Newsletter
Θες να μαθαίνεις νέα και προσφορές για τα καλύτερα events;
Μπες στην παρέα μας!
Alert